Johannesbäcksgatan, Gröna gatan och Källparksgatan

Flera av de mindre gatorna i Östra Sala backe utformas som klassiska innerstadsgator, med kantsten och trottoarer. Gatorna får planteringar och fler cykelparkeringar för besökare. För besökande bilister finns ett fåtal kantstensparkeringar.

Gatorna är delvis en förlängning av gårdsmiljöerna inom kvarteren och ska upplevas som lugna och trygga. Mindre biltrafik minskar störningar och buller för de boende.

Johannesbäckgatan 

Johannesbäcksgatan ska vara en lugn gata med begränsad biltrafik och låga hastigheter. Det låga tempot gör det säkrare att gå eller cykla på gatan och att korsa den utan att det behövs markerade övergångsställen.

Gatan får extra breda gångytor, sittplatser och planteringar för att skapa trygga och attraktiva miljöer.

Se en 3D-film om hur området vid Johannesbäcksgatan ska utvecklas. 
Se filmen i större format på Youtube.

Gröna gatan och Källparksgatan

Gröna gatan och Källparksgatan är mer trafikerade än andra gator i området. De är också viktiga cykelstråk till och från centrum. Därför bygger vi gång- och cykelbanor längs gatorna.